Frågor om bibeln, bibeltolkning

Skriva fråga/frågor

Fråga om bileln (2011-07-21)

Varför är kristendomen så svag idag? (2010-12-26)

Finns det i Bibeln något specifikt om jämlikhet i äktenskapet? (2010-11-29)

Jesus, som är Guds son, varför behövde han döpas av Johannes? (2010-11-17)

Varför kallar ni präster er för fader när Gud säger att det finns bara en fader, han i himlen(2010-10-24)

Varför straffade Gud alla djur utom fiskarna? Alla andra djur skulle ju ha drunknat om det inte var för Arken. (2010-09-11)

Det som verkar vara gemensamt för allt mänskligt liv är lidandets centrala plats. Det är lidandet som rätt skall bokföras i debet och kredit med Herren själv som kamrer, inte kärleken som man ju annars skulle vilja tro.(2010-09-11)

Vad betyder, "Den som kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor och sin hustru..." och "den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd".(2010-09-11)

I Ordspråksboken 10:18 går det att läsa att en hycklare döljer sitt hat, medan det i 11:12 står att dåren visar sin broder förakt. (2010-08-16)

Adam och Eva fick ju tre söner Kain, Abel och Set. Jag undrar hur människan kunde föröka sig när de fick tre söner? (2010-08-16)

Finns det fler bibliska personer som har återuppstått?(2010-05-27)

En bok som heter nya bibeln och som sägs vara den slutgiltiga delen i Guds Skrift. (2010-04-17)

Hur ser den kristna kyrkan på profetavbildning? Får man avbilda Jesus, Gud eller någon annan profet(2010-03-30)

Av Bibeln verkar det som värkarna i anknytning till förlossningen är ett slags straff som alla kvinnor måste betala på grund av vad Eva har gjort.(2010-03-30)

Bibeln och jordens ålder(2007-08-11) Variationer mellan översättningar (2006-10-15) Vetenskap för eller mot?Fem frågor om vetenskap och två frågor om kvinnosyn (2006-02-25) Finns Gud? Finns det några bevis?(2006-01-09)

Felöversättning ?? Vers 1 kor 11:23(2006-01-09)

Bibelns kanoniseringHur kom det sej att Bibeln har/innehåller just de böcker den innehåller? (2005-10-21)

Namn i bibeln och dess betydelse - Saray eller Sarai/j(2005-06-02)

Vem är den svarta madonnan egentligen?(2005-06-02)

Bibeln vs traditionen är kyrkans lära viktigare än Bibeln?(2005-06-02)

Tror ni på att bibeln är guds ord?(2005-06-02)

Marias(?) barn - Jesus syskon(2004-04-13)

Finns det historiska belägg för att till ex. Jesus födelse verkligen har inträffat? För att han verkligen har uppstått? För att alla hans mirakel verkligen inträffat? (2004-02-05)

Hur kommer det sig att Thomasevangeliet förkastas av kyrkan?(2003-12-31)

Tomasevangeliet(2003-12-31)

Hur ser ni på Bibelfraserna Matt 1:25 "Han rörde henne inte förrän hon fött en son."(2003-12-31)

Apokryferna till Nya Testamentet, ThomasevangelietHur ser katolska kyrkan på dessa? (2003-07-29)

Hur ska man leva efter bibelns lagardå de krockar med samhällets-tex jämställdhetsfrågor? (2003-07-29) Babylon(2003-07-29)

Var Petrus den förste påven(2003-07-29)

är allt i bibeln sant?(2003-04-13)

Var kommer jesus systrar och bröder ifrån?(2003-04-13)

Jehovas vittnens bibeltolkning (2003-02-09)

Thomas- och Mariaevengelierna samt Pistis SofiaVad är det för böcker, räknas de till Bibeln? (2003-02-02)

Frågor om katolska kyrkans syn på apokryferna och sakramenten (2003-01-25)

Varför tog gud gestalt i en konkret människa? (2003-01-18)

Vilket var syftet med evanglierna? Hur och när användes de i början? (2003-01-18)

Varför är osäkerheten stor om vem som skrev de fyra evangilerna? (2003-01-18)

Vad hände i Palestina runt år 0? (2003-01-18)

Frågor om skärselden  (2003-01-11) Var det Simon från Kyrene som bar Jesus kors, eller var det Jesus själv?  (2003-01-11) Kristen tro  (2003-01-09)

Jag skulle gärna vilja veta varför Katolska kyrkan har tagit bort det tionde budet?!  (2003-01-05)

Kvinnas ställning enligt NT i Bibeln (2003-01-05)

Vad är skillnader, och vad har de gemensamt "Fader vår" och "första Suran" i Koranen?  (2002-12-10)

Frågor om ockultism och Guds existens (2002-12-09)

Vad menas med gud och hans folk inom judendomen?  (2002-12-09)

Bibelsynen i Katolicinmen? (2002-10-26)

Jehova  (2002-10-26)

Var Jesus Messias och varifrån kom han?  (2002-10-24)

Var Lilith Adams egentlige förste fru? (2002-10-14)

Finns det några som helst stöd för krig och korståg i bibeln.  (2002-10-11)

Om jag läser en sak i GT och en annan sak i NT.   Då gäller väl det som står i NT. Och om det är så, varför har vi då GT. (2002-10-11)

Dessa namnen under säger det dig nåt ?. ..såg dessa på en satanistisk sida, som påstår att dessa e änglar som störtade med Lucifer. Belial, Astaroth, Baal'berith, Leviathan, Beelzebub, Asmodeus, Baal. (2002-10-11)

Hur räknade man tid på Abrahams tid och varför blev de så gammla?  (2002-10-11)

Vid en utgävning på 7O-t fann man några rullar från omkring år 0 som säger att man inte ska ha någonstans och dyrka Gud, är det sant att påven har "tagit dessa i beslag"? (2002-09-10)

Hur ställer sig katolska kyrkan till tungotal/tala i tungor med Gud?  (2002-08-24)

Kan förklaringen till att utvalda se kunde Gud vara att Gud antog en annan skepnad i form av en människa? (2002-08-07)

Jag har läst sista stycket i Bibeln som handlar om domedagen osv. Och det stod också att satan kastades från himlen till jorden och fängslades och att han blir fri om tusen år, när är dom 1000 år över? (2002-08-06)

 

Kan du ge en närmare förklaring på det som står i Romarbrevet i 14:14 som säger "I min tro på herren Jesue vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som betrakter det som orent, för honom är det orent". (2002-08-06)

Hur kommer det sig Kan utvalda se Gud? Vad Menar Bibeln ? Eller var säger Katolska Kyrkan om detta? (2002-08-04)

I psalmboken kapitel 137:9 står det: Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan Förklara det för mig.(2002-07-25)

Det står tydligen i bibeln att kvinnor inte ska ha nån hög roll inom kyrkan. På något sätt upplevs som att kvinnor är lägre än män. frågan är varför och hur ska man tolka det.(2002-06-16)

Är Lucifer och Satan samma person? (2002-06-14)

Bibelns kanon och inspiration (2002-05-30) Varför är Bibeln mer trovädig än Eddans sagor (2002-04-28)

En kväll när jag satt och läste ur bibeln såg jag att det stod: Du skall icke andra gudar hava jämte mig. Det borde ju betyda att det finns andra gudar, om man tror på gud. Jag undrar också om det är ok att tro på många gudar, fast man är kristen?(2002-03-30)

Vad menar 2 Mose 33: 18 - 21. Syftar detta på Gud Eller Jesus Kristus ? (2002-03-10)

Är bibeln komplett eller inte ! eller kommer det mera? (2002-03-10)

Talar Bibeln emot sig själv ibland? (2002-03-10)

Hur är det möjligt att det skulle kunnat utvecklas en mänsklighet efter Noaks ark? det blir ju incest och inavel! kan du ge mig en förklaring till hur det gick till? (2002-03-05)

Vilka var de viktigaste kvinnorna i Bibeln och VARFÖR var de viktiga? (2002-02-22)

Vad hade kvinnorna för roll till Jesus. Vad utförde te.x de kvinnor som vandrade med jesus för något som var viktigt? (2002-02-22)

Finns det i katolska kyrkan någon generell tolkning av Bibeln, brukar den tolkas bokstavligt eller bildligt? Eller är det upp till var och en?(2002-02-12)

Kunde Jesus skriva och läsa? (2002-02-08)

Varför fanns Jesus? (2002-02-08)

Hur vet man igentligen när Jesus föddes?? (2002-02-08)

Hur kommer det sig, tror du att det finns så många olika samfund, fast alla tror på samma Bibel? (2002-01-23) Var Judas Iskariot verkligen moraliskt ansvarig för att han förådde Jesus? Det var ju meningen att Jesus skulle förrådas och sen dö på korset för människornas synder. Verkade inte Gud genom Judas när han förråde Jesus? (2002-01-13)

Hur ser man i "stora" drag på kvinnan i Bibeln. Om man anser att hon ska underkasta sig mannen? m.m... (2001-12-05)

Om det är så att Paulus, Matteus och de andra författaren skrev Kyrios och inte Guds namn så är det fel att byta ut Kyrios med tetragrammaton. Kanske använde de Guds namn när de talade om honom ??Jag vet att man har hittat brev skickade mellan "vanliga judar" där Guds namn används... (2001-10-21)

Vad har en kristen person för bibelsyn på skapelseberättelsen? (2001-10-21)

Du tycker att det är fel att översätta "Kyrios" med Guds namn Jahve/Jehova i NT. Men det är ju många av dessa bibelställen som är direkta citat från GT. Och där står ju JHWH (=Guds namn, utan vokaler) då är det väl bra att återge dessa ställen med Guds namn även i NT ?? (2001-10-15)

Jag tror inte att Jesus hade med sig folk som skrev ner allting på plats, och därför tror jag att hela historien har ändrats med tiden. Vad var det....Skrevs det ner på plats eller var det 200 år efter?? (2000-07-31)

I mönsterbönen som du använder dagligen ber du....må ditt NAMN bli helgat!! eller Rom 10:13.."ty var och en som åkallar herrens NAMN han skall vara frälst". Det måste ju innebära ett namn och inte ngn titel (2001-07-14)

Jag har svårt att förstå hur man kan säga att jesus är gud, om man har fel så har man brutit mot det första budet 5 Mos 5:3"Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig". Jag har blivit uppväxt i tron att jesus är både messias och guds son men inte gud, detta har gjort mig förvirrad.(2001-07-12)

Var i Bibeln står det som ett faktum att Jesus är Gud? (2001-05-22)

I den kristna Bibeln och den katolska står det i början på Johannes evngeliet "Ordet var gud". Medan det i Jehovas vittnens bibel står "Ordet var en gud". (2001-04-22)

Hur lång tid tog det för gud att skapa världen (2001-04-22)

Hur ser Bibelns kvinnosyn ut? (2001-02-22)

Vad för kriterier använder katolska kyrkan för prövning och godkännande av nya läror och dogmer? (2001-01-28)

Skapade gud verkligen allt vi ser idag ? (2001-01-27)

Var, när och hur kommer Guds ingripande för världsfreden att ske ref... Jesaja 2:4 (2001-01-22)

Män och kvinnor enligt Första Korintierbrevet 11 Skall kvinnan som tecken på underkastelse bära slöja under gudstjänsten?(2001-01-15)

Vad är Urim och Tummin i Esra 2:63 (2001-01-15)

Står det i Bibeln att mannen får slå kvinnan?? (2001-01-15)

Var Jesus Davids son eller inte? (2001-01-14)

Varför sa Jesus att lärjungarna inte skulle till de samariska städerna och predika Guds ord?? (2001-01-14)

Jesus sa: ingen född av kvinna har trätt fram som är större än Johannes Döparen? menade han verkligen, som det låter?? (2001-01-14)

Varför sa Johannes Döparen att himmelriket var nära (2001-01-14)

Varför valde Jesus bara ut män till sina lärjungar (2001-01-14)

Vad menas med att vara fattig i anden? (2000-11-21)

I Bibeln står det: "att Josef inte "rörde" vid Maria förrän hon hade fött Jesus? vad menar man med "rörde"? (2001-01-14)

Måste man följa alla guds ord exakt (2001-01-14)

Hur tolkar ni detta, fader? ”Ni skall inte kalla någon på jorden för fader, ty en är er Fader den himmelske.“ (2000-12-29)

För ett tag sedan hörde en predikan där Simson lyftes fram som en förebild i tro och tillit till Gud. Själv har jag svårt att se det så... Var det verkligen Guds ande som kom över honom så att han kunde slå ihjäl alla de där männen, kvinnorna och barnen. Det skulle vara intressant att höra hur du ser på de här sakerna? (2000-11-02)

Varför följer inte katoliker bibeln ??? Jag tänker mest på : Leviticus 11 och Leviticus 21. Leviticus 21 är för präster ju och det är den boken ni använder ,,, varför gör ni inte som det står ??? (2000-10-26)

Jag undrar för det första varför Jehovas vittnen inte firar födelsedagar, emedan vi kristna firar detta.För det andra undrar jag om de 144000? (2000-09-13)

Jag undrar hur kristna och du tolkar det som står i första korintierbrevet i kapitel 6. Det jag är intresserad av är hur ni tycker om att dricka. Det står i kapitlet att "ingen som dricker...- ingen sådan får ärva guds rike ". Jag har en diskussion med en ur Jehovas vittne om detta kapitel eftersom att han skyr homosexuella men inte alkoholen och då undrar jag om det inte borde vara det samma för de båda om de står specifikt i samma kapitel. (2000-08-30)

Var kan jag finna ett bibelställe i Bibeln där man skriver att man ska be för de döda? (2000-07-30)

Jag undrar hur den "historiematerialistiska" synen på bibeln ser ut? (2000-07-09)

Vilket / vilka Bibelställen grundar man sig på, när man räknar med en kommunikation och ett utbyte av bön och nåd mellan levande och döda? (2000-06-25)

I Johannes 1 talar evangelisterna om Ordet, vad menar de med det? Vad lär bibelstället om Jesus? (2000-06-23)

I Johannes 15:1-10, v 11-17 Vad säger dessa båda bibelställen om förhållandet mellan Gud och människorna och förhållandet mellan människorna? (2000-06-23)

Uppenbarelseboken, Johannes Uppenbarelse är full av symboler. Kan man i denna text utläsa något om kristendomens föreställning om det som ska komma? (2000-06-23)

Om Jesus är Gud själv, vem är då Den Guden som gav honom uppenbarelsen? Jesus var vid denna tidpunkt redan i himmelen, då det var långt efter hans jordiska död. Detta stämmer inte med treenighets läran. (2000-06-16)

Hur ser ni på apokryferna? (2000-06-11)

Vilka apokryfer är med i den katolska Bibeln? (2000-06-11) Varför står det i Första Korinthierbrevet 11:7 att mannen inte behöver ha nåt på huvudet när han ber, men det måste kvinnan eftersom hon är en avbild av mannen. Varför står det i samma kapitel i 14:34 att kvinnan ska tiga i församlingen och inte mannen. (2000-06-04)

Jesus, var han en ande eller en livs levande kroppslig människa efter sin uppståndelse? (2000-06-02)

Mobbing, utfrysning på arbetsplatser är skrämmande vanligt i vuxen världen, varför har det blivit så? Vad säger bibeln? (2000-05-07)

Jag håller på med ett skolarbete om Katolska kyrkan. Jag undrar vem det var som grundade den Katolska kyrkan? 2000-04-25 Vad står det i katolska biblar att Gud svarade Mose när han frågade vem han skulle "hälsa från"? I bibel 2000 står det "jag är". Men om nu Jahve betyder"jag är" så är ju Jahve Guds namn. Eller? Jag förstår missförståndet i NT men när det står "jag är " eller "jag är den jag är " så måste det ju vara Jahve som är Guds namn om Jahve betyder "jag är". (2000-04-23)

Jesus, var han en ande eller en livs levande kroppslig människa efter sin uppståndelse? Jag menar att en vanlig människa kan inte gå igenom väggar, vilket Jesus gjorde. (2000-04-22)

Varför Kristendom om man inte får följa Bibeln? (2000-04-14)

Vad är det som talar för och emot att det verkligen sker mirakel? (2000-03-19)

Finns det något ställe i uppenbarelse boken som beskriver IT samhället? Var i upppenbarelseboken beskriv Hitler "Antikrist" som härjade på jorden? Internet är ett fenomen i vår tid. Internet bjuder på mycket intressant info men också mycket skräp, spridning av osunda ideologier bla Nazism. "Mental förorening" skulle jag kunna kalla det. Vilsna ungdomar är en målgrupp för sådana villoläror på nätet.(2000-03-07)

Du skriver att Jehovas vittnen begår ett översättningsfel när dom översätter Guds namn med Jehova. Hur kan det stämma?Jag har nämligen uppmärksammat det namnet på många andra ställen som inte har med Jehovas vittnen att göra. Har du tex läst bibel 2000? I den nämns Jehova. Men jag har även sett namnet i ett antal olika gamla kyrkor. (2000-01-21)

Jag har funderat ytterligare på det här med att Jesus = Gud . Jag tror det och även på treenigheten. Men när jag läser Evangelierna, Apostlagärningarna och Romarbreven som jag gör nu så liksom frapperas jag av hur det verkar vara som om Sonen ändå inte är lika med Fadern.(2000-01-18)

Jag undrar vad Katolska kyrkan anser om de 144000 i Bibeln. Du vet förstås Jehovas Vittnens syn på det. (2000-01-09)

Jag undrar om du lite kort skulle kunna förklara för mig varför jag ska tro på den katolska kyrkans lära och inte Jehovas Vittnen. De verkar ha bibliska svar på alla frågor. (1999-12-29) Hej jag undrar om förhållandet mellan Elia och Johannes döparen. Var det samma person eller? (1999-02-05)

I Malaki står jag ska sända Elia FöRRäN Herren stora fruktansvärda dag. Hur vet du då att inte Johannes var Elia? Det står bara att han ska komma innan domedagen. Inte på domedagen. (1999-05-30)

I början av lukas evangeliet står det att Johannes Döparen ska gå före Gud med "Elias ande och kraft" vad menar han där? (1999-09-21)

Jag undrar om du kan berätta lite om vem Johannes döparen var (1999-10-28)

Bibeln och naturvetenskap Går de ihop? (1999-10-04)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster