Du kan söka på fragaprasten.nu och katoliknu.se

med hjälp av Google anpassad sökning här:

Viktigt Meddelande!

Fråga Prästen Katolska präster svar, har funnits sedan 2001. Vi som har haft huvudansvaret för sidan har beslutat att ta bort möjligheten att ställa nya frågor, sidan kommer göras om till vanlig FAQ. Med det underlag som har skapats under åren.

Sidan kommer att vara upp i nuvarande utformning tills den nya sidan har skapats, men möjligheten att ställa nya frågor kommer tas bort.

Sidan kommer att behålla adress www.fragaprasten.nu, men sidan kommer endast uppdateras med frågor som har inkommit tills nu.

Vi ber att få tacka alla som bidragit till sidan, och hoppas att ni inte slutar att vara nyfiken på Katolska kyrkan utan tar kontakt med den lokala prästen eller Katolska biskopsämbetet i Stockholm via mail, brev eller telefon.

Du kan hitta adresser och telefonnummer till de katolska församlingarna via följande källor.

Katolska Biskopsämbetet | Götgatan 68, Box 4114, 102 62 Stockholm 

Telefon: 08-462 66 00  | E-post: info@katolskakyrkan.se

Hemsida:http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/64/1/

Samt genom att Googla.

 

Ställda frågor till en katolsk präst

Vi publicerar inte personliga frågor, själavårdsfrågor, sådant som rör personliga problem, eller sådant som berör andra personer. Ibland kan dock en själavårdsfråga vara av intresse för andra. I sådana fall ändrar vi alla uppgifter som kan röja vem det är som ställt frågan: namn, bostadsort, ålder etc.

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster har svarat på frågor tron, mm

webbmaster