Frågor om katolicism

Skriva fråga/frågor

Vad är skillnaderna för katolsk och inte katolsk?(2012-10-27)

Om man läser teologi kan man bara efteråt bli präst? (2010-11-30)

Två frågor om påven
1. Varför är inte alla påvar helgonförklarade?
2. Jag har hört många präster inom romersk katolska kyrkan som inte gillar det påven säger
(2010-10-03)

Hur vill påven och hans tro påverka individen och samhället? (2010-05-13)

Andra Vatikankonciliet(2007-03-31)

Konflikter i den katolska kyrkanVilka konflikter/problem har den katolska kyrkan (2006-02-25)

Frågor om katolska kyrkan 2003(2004-03-07)

Kyrkans missionsbudskap och evangelisering(2004-01-02)

Vad ska man göra som katolik? (2003-01-25)

Katolska högtider i Sydamerika (2003-01-16)

Frågor om katolska kyrkan  (2003-01-05)

Katolska kyrkan, nationella språk i mässan (2002-12-11)

4 frågor om Katolska kyrkan (2002-10-16)

Hur och när började Katolska religionen??? (2002-06-16)

Vilka byggnader är vanliga, hur ser dom ut ochhur används dom. Dom ska va kända ??? (2002-06-16)

Alla högtider som firas varför firas dom??? (2002-06-16)

Hur ska man leva i som Katoliker ??? (2002-06-16)
Vilka olika riktningar/sorter finns inom Katolskareligionen ??? (2002-06-16)

Vad är en god människa? och andrafrågor till en katolik angåend Moder Teresas liv ochlivsgärning(2002-06-14)

Sju frågor om katolicism och tro 2002-04-07

Jag undrar lite över denorientalisk-katolska kyrkan i Sverige. Vad står den för ochhur många medlemmar finns det? Hur stor är den i Irak och hurmånga medlemmar är från Irak i Sverige? Var skulle jag kunnafå mer information om den här kristna gruppen?(2002-03-26)

Jesuiter? (2002-03-26)

Vad är nackdelar samt fördelar medkatoliken? Samt vad du tycker att det finns för fördelar samtnackdelar med den Buddhistiska läran?(2002-03-05)

Ungefär hur många i Sverige ärkatoliker och hur många katolska kyrkor finns det iSverige?(2002-02-22)

Varför heter det kyrka? (2002-02-08)

Varför finns det präster och kyrkor? (2002-02-08)

Kan du berätta något om kyrkansutbredning? (2002-02-08)

Vilka är påvens viktigaste uppgifter? (2002-02-08)

Vad har sakramenten för betydelse hos enkatolik? (2002-02-08)

Hur gåren katolsk mässa till?

Vad är skillnaden mellan Sveriges katolska kyrkaoch liberala, fria, den heliga och gammalkatolska kyrkan? (2002-01-30)

Jag undrar om du kunde säga till mig vad man trorpå om man är katolik, lever man på ett viss sätt, ber manvarje dag. (Jag ska göra ett arbete om skillnaden mellan islam ochkatoliker) (2001-11-28)

Tycker inte du att det är onödigt att byggakyrkor för flera miljoner??? (2000-07-31)

Jag har en undran angående frälsningenutanför Katolska Kyrkan. Många tidigare teologer har juhävdat att det inte finns någon frälsning utanför KatolskaKyrkan. och det har väl också varit Kyrkans officiella lära. Nuhar tydligen II Vatikankonciliet upphävt den dogmen. Innebär det attkyrkan hade fel tidigare? (förnyad 2001-06-07)

Hur uppstod den katolska kyrkan? (2001-04-03)

Vad är kyrkans uppgift (2001-03-15)

Vilka titlar förekommer bland katolskapräster (2001-03-15)

Vad betyder apostolisk succession (2001-03-04)

Vad har andra Vatikankonciliet för betydelse förKatolska kyrkan (2001-03-04)

I vilka länder finns det Katoliker (2001-01-27)

Vad betyder bokstavsförkortningar s.l. eller vardet s.f. efter prästers namn i kyrkan? (2001-01-27)

Vad händer om jag ringer upp en präst ikatolska kyrkan och vill samtala utan att jag är medlem? (2001-01-27)

Hur beskrivs människan, hur och vad ärmänniskan enligt ert synsätt? (2001-01-27)

Hur lever ni inom katolska kyrkan; i vardagslivetoch i familjen? Vilka samband kan man se mellan tro och handling/leverne? (2001-01-27)

Hur och varför firar ni gudstjänster ocholika högtider? (2001-01-27)

Jag gör ett arbete om olika kristna livsstilaroch undrar därför hur en katolik bör leva och vilka regler dennebör följa. moral, gudstjänstliv(2001-01-14)

Finns det några heliga platser i sånafall var ? (2001-01-20)

Hur kan påven tycka att han har rätt attleda alla katoliker? (2000-12-05)

Vilka viktiga personer har så att sägabyggt upp den katolska kyrkan? Om du vet lite om dem så fårdu gärna skriva ner lite om dem. (2000-11-04)

Hur ser ledningsstrukturen ut hos den katolskakyrkan? Lite vad dem olika personerna spelar för roll i denkatolska kyrkan. (2000-11-04)

Jag är döpt katolik men ej konfirmerad, och nuundrar vad det är som krävs av mig för att bli konfirmerad? Jag reser och arbetar mycket och om det kräver studier/samtal osv., harjag p.g.a. arbetet inte möjlighet att binda upp en fast kväll/veckaför att ta mig till en ort för studier. Kan jag göra detpå distans (kanske via Internet?) eller finns det någonintensiv-studiegrupp? (2000-10-30)

Vad vet du om Sankt Nikolaus? (2000-10-21)

Hur mycket tvivel finns det utrymme för ikatolska kyrkan? Om man har svårt att tro på någon enstakadel av läran, får man då inte ta emot kommunionen? (2000-07-15)

Frågor till den katolske prästen, faderDaniel Adner. (2000-07-09)

Finns någon av uniatkyrkorna representerade iSverige.? (2000-07-03)

I'm a convert to Catholicism and am wonderinghow would you characterize the Church in Sweden today? Is it in its"springtime?" (2000-06-25)

Vad är katolikernas syn på fritiden? (2000-06-25)

Jag skulle vilja veta lite grann om katolskasymboler och hur det ser ut inuti en katolska kyrka och gärnavarför ni använder just de symbolerna och varför er kyrkasinnandöme ser ut så.(2000-06-15)

Att vara en mogen kristen betyder väl inte atttillhöra ett samfund, alla gånger? Jesus säger"sanningen skall göra er fria" inte vad någonmänsklig guru har sagt (2000-05-07)

Vad är det mest typiska för katoliken? (2000-05-04)

Vilken betydelse har ideologin, är den aktuelleller förlegad? (2000-05-04)

Nyligen var jag med min familj i Rom och såg, blandannat, alla majestätiska kyrkor och monument kyrkan byggt. Närjag besökte Peterskyrkan slogs jag (liksom antagligen alla besökare)av överdådet och svulstigheten i detta byggnadsverk. Min frågaär: Hur går tesen "samla inte dina rikedomar påjorden" ihop med att kyrkan gjort just detta? (2000-04-29)

Jag undrar vem det var som grundade den katolskakyrkan. 2000-04-25

Varför är du katolik? är din familjdet eller har du undersökt flera religioner och tyckt att denna var densom passade dig bäst, eller hur man skall uttrycka det? Vadfår dig att tro på just denna tro?(2000-04-27)

Vilken är Katolicismens grund? (1999-09-04)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster