Frågor om Påveämbetet

Skriva fråga/frågor

Man säger ju att ända sedan Kefas var den förste påven har det sketten överlämning från påve till påve i en följd utan avbrott. (2010-11-01)
Måste jag följa eller tro på påven för att vara katolik? (2010-10-03)
Två frågor om påven
1. Varför är inte alla påvar helgonförklarade?
2. Jag har hört många präster inom romersk katolska kyrkan som inte gillar det påven säger
(2010-10-03)
Varför väljer man påve på det sätt som man gör? Kommer folket att någon gång få vara med och bestämma? (2010-05-27)
Vad är det för skillnad på påvens makt idag och förr? (2010-04-17)
Varför påven är kyrkans högsta ledare än idag(2010-02-18)
Kan påven ändra på bibeln ?(2006-10-15)
Vilket ursprung har påveämbetet?(2005-04-11)
Vad har påven för makt?(2004-04-13)
Påvens primat(2003-12-31)
Var Petrus den förste påven(2003-07-29)
Påven Johanna(2003-04-13)
Gör Påvens närvaro vid kyrkomöten dessa ofelbara?(2003-03-16)
Fyra frågor om påven och hierarki  (2003-01-09)
6 frågor om påven  (2002-12-28)
Var har påven fått sin makt ifrån enligt den katolska kyrkan? (2002-10-24)
Jag undrar vad katolska kyrkan anser om den kvinnliga påve som levde på 800-talet?  (2002-10-24)
Kan vi vara säkra på att Petrus grundade en påvlig sucession i Rom?  Vad har vi för bevis för detta? (2002-10-23)
Fem frågor om Påven (2002-10-14)
Frågor Om Påven (2002-10-14)
Påve - hierarki (2002-10-14)
är det sant att den som var påve under andra världskriget välsignade senapsgasen  som skulle släppas över Etiopien för att man skulle "ta tillbaka" den heliga arken. (2002-10-11)
Varför vill Påven förbättra relationerna med Islam.  (2002-10-11)
Vilka är påvens viktigaste uppgifter? (2002-02-08)
På frågan varför har ni en Påve? Så svarade du något om att han var det "synliga" ansiktet. kan du vara lite mer exakt i ditt svar?(2002-01-29)
Vilka egenskaper tycker du att en påve skall ha? (2002-01-23)
Jag har på senare tid hört människor som ursäktat påvens uttalanden och sagt att en del konstigheter han sagt beror på hans höga ålder. Hur hänger det här ihop? (2001-12-10)
Det är alltså apostlarnas undervisning som är viktigast för kyrkan? Och inte hans (Kristi) egen? (2001-12-10)
Jag ser ännu inte vad påven har för uppgift. är det han som undervisar apostlarna genom inspiration av Gud? Jag förstår nu apostlarnas ståndpunkt i er katolska lära, men... (2001-12-10)
Kan man jämföra honom med någon, rent symboliskt sett? (2001-12-10)
Hur länge kommer påven vara påve? (2001-12-10)
Hur ser ni på det att flera lutherska samfund ser Påven som den antikrist som omnämnes i Bibeln? (2001-07-12)
Vad gör påven (2001-04-16)
Vad har Påven för antaganden och plikter som Påve? Vad har Påven för särskilda förmåner då han blir Påve? är den som blivit vald till Påve detta för alltid eller kan han bli avsatt? (2001-03-31)
Finns det kriterier man måste uppfylla för att bli Påve (2001-03-31)
Varför har katolska kyrkan en påve? (2001-03-31)
Vad kan man säga om det faktum att vissa påvar förr hade älskarinnor (2001-03-15)
Jag skulle gärna vilja veta lite fakta om den nuvarande påven (2001-03-04)
Hur blir någon Påve - vad krävs (2001-03-04)
I bibeln så står det ju ingenting om Påven, varför har ni en Påve? (2000-12-28)
Hur kan påven tycka att han har rätt att leda alla katoliker? (2000-12-05)
Varför lägger sig påven i katolikernas "sex å samlevnad"? (2000-12-05)
Vilken fisk har Påven på sin ring? (2000-10-11)
Vad för kriterier använder katolska kyrkan för prövning och godkännande av nya läror och dogmer? (2000-06-25)
Vad betyder påven för er katoliker (dig)? /Hur ser ni (du) på honom? (2000-06-05)
Hur stor makt har han? Märker ni, i er församling, av några av de beslut han och hans rådmän fattar nere i Rom? (2000-06-05)
Vilka är påvens främsta uppgifter? (2000-06-05)
Behövs en högste ledare inom kyrkan? Om vi nu bortser från vad som står i Bibeln om hur Jesus gav Petrus uppgiften att styra över och "hålla samman" de apostlar/ biskopar som redan utsetts. Vad anser du? (2000-06-05)
Vem kan bli påve? (2000-06-05)
Jag läste i en bok och det stod något om att Påven Johannes Paulus II är efterträdare till Jesus. Vad då efterträdare jag förstår inte, tror ni inte att Jesus blev uppstånden? (2000-04-27)
Vem tolkar alla frågor på nya ämnen som dyker upp i vårt samhälle för den katolska kyrkan, så att ni har samma värderingar? (2000-02-15)
Hur går valet av påve till? (2000-02-02)
"Om påvens makt och överhöghet" (20.4.99)