Listor med frågor från skolelever
om Katolska kyrkan

Skriva fråga/frågor
Vetenskap för eller mot?Fem frågor om vetenskap och två frågor om kvinnosyn (2006-02-25)
Fyra frågor om etik och tre om döden(2004-04-25)
Fem frågor till en katolsk präst om kristendom, judar och evangelierna (2003-01-18)
Sju frågor om sakramenten  (2003-01-05)

15 frågor till en katolska präst om, skapelsen, etik och moral  (2002-12-29)

9 frågor om moral, katolska kyrkan och religionskillnader  (2002-12-23)

15 frågor till en katolsk präst  (2002-10-25)

åtta frågor om katolska kyrkan Prästvigning, kvinnosyn, äktenskap, abort, sex, TV (2002-10-14)

Sex frågor till en religiös person  (2002-10-11)

Sex frågor om katolska kyrkan utomäktenskpliga förbindelser,handikap, könsskillnad, selibat, skilsmässa, förhållande till andra religioner och samfund (2002-07-21)

Tio frågor om katolska kyrkan Utbredning, historia, treenighet, högtider, Gud, levnadsfrågor(2002-06-16)

Fyra frågor till en Katolsk präst Etik, dödstraff, ritualer, livet efter döden (2002-05-30)

7 Frågor till en katolsk präst (2002-02-10)

7 Frågor Jesus, Kyrkan (2002-02-08)

5 frågor Kyrkorummet, kyrkosplittring, ondska, fosterdiagnostik, påven (2002-01-23)

7 frågor påven, prästvigning, bikt, sista smörjelsen, skilsmässa, helgonförklaring (2001-04-16)

8 Frågor kors, synd, präst, själavårdssamtal (2001-01-27)

Frågor om katolsk livsstil moral, gudstjänstliv(2001-01-14)

4 Frågor om Katolska kyrkan påven, sex, hur det ser ut inne i en katolsk kyrka (2000-12-05)

Frågor om Kyrkans ledning och vem som byggt upp den (2000-11-04)

Personliga frågor tillen katolsk präst (2000-07-09)

8 Frågor om katolicismen ursprung, typiskt, människosyn, värderingar (2000-05-04)

6 Frågor Maria, helgon, påven, tro (2000-04-27)

7 Frågor påveval, konversion, metropolit, rökelse(2000-02-02)

Frågor om katolicismen Vad innebär det? Har man något tvång? (2000-01-28)

21 Frågor historia, högtider, begravning, antal katoliker, antal församlingar, präststudier, medlemsskap, ordnar, kvinnliga präster, homosexualitet, abort, droger, sex, preventivmedel, samhälle, samfundsskillnader, helgon (1999-11-25)

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster