Frågor till en katolsk präst om om skillnader och likheter

mellan kristen tro och islam

"De som tror på den ende Guden är kallade att vara civilisationens hantverkare där eviga värden som fred, rättvisa, enhet och kärlek, dialog och frihet, samarbete och broderskap mellan människor och folk lägger grunden."

(Biskop Anders Arborelius & och kardinal Francis Arinze till Svenska islamiska samfundet)

Innehåll

Grundläggande tolkningsfrågor

Muhammed 


Koranen 


Islams Gud 


Muslimernas tro 


Tolkningen av Islam efter Muhammed & Koranen 


Islams historia 

Dialog


Dialog 


Relationen till judendom 
Relationen till kristendom 

Islam och Bibeln 

Islam och Jesus 


Relationen till övriga religioner 

Familj


Barn, familj, man kvinna 
Skola, utbildning, uppfostran 

Kvinnan i Islam 

Samhälle & kultur

Samhälle 


Kultur 

Våld & krig


Fundamentalism 


Terrorism, våld, krig 

 

Inkommna Nya frågor samt äldre sammanställning

 

Skicka frågan som epost

Frågor till katolsk präst om om skillnader och likheter mellan kristen tro och islam, är en undersida till Fråga Prästen NU.