Nattvarden

(2003-04-26)

Fråga

God dag Fader!!
Jo, jag undrar en grej, som en god katolik om jag kan ta emot den Protestantiska nattvarden, om jag t ex åker till Finland, där det är glest mellan de katolska kyrkorna och stannar en längre tid, och liksom känner ett behov av att få ta del av kommunionen, är det okej eller begår jag då ett stort fel? Var inne på Svenska kyrkans hemsida och enligt den prästen som man där kan mejla till sa han att det är okej.... men om det är fel (vilket jag tror) så kanske Du skulle vilja vara snäll och berätta för mig de största skillnaderna mellan Vår Kommunion och den protestantiska nattvarden, i stora drag, det vore juste!
Ta hand om dej, och må Gud välsigne dig fader, för du/Ni gör ett Ypperligt jobb här på nätet! Tack för att ni finns!!
Fredrik

Svar


Tyvärr borde du inte ta emot nattvarden i en protestantisk gudstjänst.
Värför inte?
Den lutherska uppfattningen av nattvarden är snarlik - eller identisk - med den katolska: "Detta är Kristi kropp och blod, för dig utgiven". Där ligger inte hindret.
Den avgörande frågan är de protestantiska prästernas fullmakt att förvandla bröd och vin till Jesu kropp och blod. Ingen människa kan göra så, endast Gud själv genom Jesus Kristus. Alltså måste all fullmakt komma från honom. Som du vet hävdar katolska kyrkan apostolisk succession, dvs att dagens biskopar står i obruten kontakt med apostlarna åt vilka Kristus givit sin fullmakt enligt evangelierna. Varje katolsk präst har del i denna fullmakt genom biskopens handpåläggning. Vad har skett i reformationen? Blev denna kedja bruten eller inte? Ingen kan utreda det med bestämdhet.
Vad du kan göra i Finland är att ta emot kommunionen i någon ortodox kyrka. Där är det utom all tvivel att prästerna har Herrens fullmakt och brödet är Jesu Kropp och vinet Jesu blod. Du borde dock innan dess tala med prästen för att inte förvirra församlingen, speciellt om den är liten.

Team fråga prästen!